Korty Tenisowe w Cygańskim Lesie

skocz do nawigacji

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH 2008/2009

Regulamin rozgrywek  Lato 2017.

TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki ligowe trwają 15.06.2017 do 30.09.2017 na kortach KT Cygański Las.

ORGANIZATORZY

  • 1. Organizatorem rozgrywek ligowych jest KT Cygański Las
  • 2. Osobami nadzorującymi prawidłowość rozgrywek ligowych są : Joanna Cecherz i Marcin Cecherz

ZASADY UCZESTNICTWA

  • 1.Rozgrywki ligowe zorganizowane są tylko i wyłącznie dla amatorów.
  • 2.Ustala się wpisowe w wysokości 0 zł

SYSTEM ROZGRYWEK

Zawodnicy sklasyfikowani są na listach z podziałem na Ligę Męską oraz Ligę Kobiet.

Lista uczestników ułożona jest według zajętych miejsc w poprzednich rozgrywkach oraz terminu zgłoszeń.

Rozgrywki opierają się na systemie "każdy z każdym".

Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany będzie tie-break). Przy stanie 1/1 w setach rozgrywamy 3 pełny set.

Punktacja:

Wynik 2/0 :wygrany zawodnik  3 punkty, przegrany zawodnik 0 punktów;

Wynik 2/1 :wygrany zawodnik  2 punkty, przegrany zawodnik 1 ;

Krecz: wygrany zawodnik  3 punkty, zawodnik poddający się 0 punktów.

!!! UWAGA !!!

W sytuacji gdy zawodnik dwukrotnie odmówi rozegrania danego meczu o fakcie tym należy bezzwłocznie poinformować osoby nadzorujące rozgrywki ligowe. Zostanie wówczas komisyjnie wyznaczony termin rozegrania meczu lub decyzja o kreczu.

Ważne !!! Odwołanie umówionego spotkania ligowego musi nastąpić z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, nie zachowanie tego powoduje przyznanie krecza oraz obowiązek opłaty za kort - 2h.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 1. Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek ligowych wszelkie protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.
  • 2. Lista zawodników wraz z numerem kontaktowym telefonu znajduję się u organizatora.
  • 3. O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji decyduje organizator.
  • 4. Organizator nie zapewnia piłek tenisowych na mecze ligowe,
  • 5. Klasyfikacja podawana będzie na bieżąco na stronie internetowej     

         www.korty-cyganskilas.pl w zakładce KLUB/Liga oraz będzie wywieszona na kortach

  • 6. Zwycięzcą danej grupy zostaje osoba, która będzie miała najwięcej zgromadzonych punktów.(Klasyfikacja uwzględnia w kolejności: sumę zwycięstw, sumę wygranych setów, różnicę gemów, bezpośredni pojedynek).

Dla zawodników biorących udział w rozgrywkach organizator wyznaczył opłatę za mecz ligowy 15 zł. za godzinę

Ważne !

Na mecz ligowy rezerwujemy minimum 2 godz.

menu główne